ǰλãҳ >> ׶ >>

ִﳣֱƴ(office2010汾)_ͼ

֣2500 ֣ ʻ˳
һ 2 ֣

y?
һ

y


17 ֣

?r


sh
ʮ

d?ng chng


q?


bo


r?n


r


b y?u

ji

j

?r

le

l

ni

do

50 ֣

sn


y


gn
ɽ Ҳ

ku?


sh
ʿ Ϧ ʬ

gng


t


ci
С

cn ku sho
wng z m

xi j?n ji
m?n w?i xing

d

zhng
ǧ

y qi x?
sh? f?i

wn shng xio chun


shn qin fn
y y?

y
ô ϰ

g?
gung y ch

j
zh?
֮

w n


me j x

gng r?n


n
Ů

1 / 36

Ļ 105 ֣

f?ng
ר

wng
̫ ʲ

jng
Ȯ ţ Ƭ צ

ki
Ϊ

f
ľ ë

tin
Ȱ

w


yun
Ԫ ƥ ˮ

zhun b ch?
ֹ

yn ti j sho w sh?n j?n f?n f?ng fng r?n bn

zh qun y r ni pin zho f dn hu x?n y

y q tn

m l b

w y?u h b?i q ch?u f yu? f?ng y chu

zh?
֧

t?ng p w shu

yu qi? n?i


zh jin


zhng gng shu p fn gng yn w?i ch yn mo hu ji? cng w d?u yn y

sh?ng chng b c?ng sh


r?n


r?ng j?n w w?n j kng sh

jn xing
Ƿ

qin li


gu dng


h


b
˫

du


qun shung

hun

2 / 36

廭 136 ֣

y


kn
ʯ Ŀ ߶ ѵ

sh
ʾ ռ Ҷ ʷ ̾

m?
ĩ ҵ ֻ Ѩ

w?i
δ ƽ Ѷ

j?
ȥ ˧ ʧ

d
д

qio
˾

zh?ng g y?u k dn tin lng f t j w bn l

p ji? sh b?i m y?u do zhng ch cng bo hn xn

b b?n b zhn y? sh tn di gu c? j? nng b

gng sh l?ng y? ji zh? s xin h fn zh xu? y

r?ng k? png ji sh?n

q bng mi? shui d?ng

gn zu zh gu? din

sh l dng qi? ho jio qi zi l? nio ln rng s?

yng xing dio sh?ng men c?ng wi sh t xn
3 / 36

sh? y lng ch l to j

h? bi y?ng dng shn xi? yng

n
Ƥ

mn
ĸ

ch


lio
˿

ni
ʥ ֭

n
ū ӡ

ji
̨

zho
ì ˦

p ji

bin m

f y?u

yn s?

sh?ng zh?

du yn

ti hu

mo shui

216 ֣

sh
ʽ ѹ

xng d?ng kng


s


j


k?u
ɨ ֥ Э

ko


tu yng p y jing ji zh?n t y?n gng

lo


zh
ִ

gng

j?
â

ku?


so zh? xi? ?r


d


chng


?r
Ȩ

g?ng mng gu? ch?n


y


xi


j?


qun zi
а

zi


x?
ҳ

yn
ʦ

yu hu? hu


bi


cn li? b
ͬ

y? ch?ng


ku gu sh?

du? xi?


d


s zh


mi


c


ch?n jin li? gung


dng


zo


xi ch?ng x?


q y

tun t?ng


dio hu


ch? q


ma


fn


su


z?

r?u


wng nin
4 / 36

zh

xin


di


sh?


zh


qin qio w?i chun
Ǩ ΰ

p?ng
ƹ

png


xi shng z


w


f f?n


yu


f


yn


jin hu


r?n
α

ji
Ѫ ɱ

hu yng fng s


w?i qun
ȫ

xu? xing h?


h?u


hng zh?ng xn
Ѯ ׳

zhu
ү

hu kuai sh chung
ׯ

zho z


q


y? zh
ּ

sn
ɡ

j?


du


w?i
Σ ɫ

f


g? zhung chn bng ch n fng zh?n f

mng qng


du zh?ng s? zhung chng b?ng y


li


q b


jio


c


y?

ju? chng wng gun


w?n


chung yng w
լ

m
æ

d?ng zhu y


hn shu
ũ

jing


tng mng xng jing jn


zhi f?ng y jin gun

z


x xn
Ѹ

ln


n?ng do


sh?


xn
Ѱ

n


jn y?n x
Ϸ

sn r


yng shu ho


ji? m

5 / 36

fng


t

y

hun

mi


h?ng xin


j


yu?
Լ

j


ch


xn
Ѳ

߻ 264 ֣

sh?u n?ng
Υ ȴ Ū « ʱ Χ

mi


xng
Ť

jn
̳ ַ ץ ҽ

ji?


tn


yun
Զ

w?i j

yn zho

f


f ch? zh? f?n ni hu k? j l lin zh dn
6 / 36

tn zh zhu

j zu ban

hui cho


ro


p? ch
Ͷ ־

b
Т

g?ng gng jn h qu? yn ci sh hi


qing xio


po k? ji? l cn d?u jin

t?u zh y
ѿ

kng k?ng fng kui sh?ng


du


b cng gng qi l hn di nn

bo fng


qn s l y? b xin z

f?n


lo


gn yng ch?n jin l y?u

d g?ng fu


xng


ling li


d?ng
԰

ch?ng sh kung w?i

w
ѽ

yun kn


ya

cho chun yun
Ӷ Ķ Ա

t?ng


f?n
λ ϵ

chu?
˽ ɾ Ӧ ɳ

w
ÿ ϣ ʶ

ba


hu w g yng f? g gu? do m x pn fn wn zh?ng
֤

bi?
ӭ

gng l h? n ch?


zhng ci t
ͺ ס ұ

zh?n dng s? zu? bn y gn m?i b? sh?n x? d

go


lun t d? jn tu

xi sh?n w?i fn ch

b?ng


dn zh y ln y?u yn k y? d

lng zo


zu? chng


hn


min kung yng


jio shn tio x yn

lun
״

fn


d?ng zhung zh?


kung chung x?n


lio yng l?ng wng xin jin wng sh q yu

q


m?n w?


zo gu s?ng q

cn
û

m?i h?ng


sh?n ch?n hui lo b
7 / 36

kui ling s

ji ch

qi?ng zi


png

sh?


sh

zh?n
β

c


y


jn
ֽ

lng


j
ɴ

c?ng
¿

nio
½ Ŭ

w?i

ch ch?n jn z?ng

j z j? f?n


gi f q zh

zhng


j yo sh fng

j fng n l

l n gng ni
Ŧ

mio


r?n


chn w?n

b?

˻ 310 ֣

f?ng
ȡ ֱ ɥ

wn
Ĩ

hun
£

w
ï é ǹ

q?ng
ƻ

z?
֦

xin
̹ ̧ Ӣ

bio
Ѻ ӵ

gu? chu d xng q zh x? sng

m gui j zho k qi? bn hu?

lng tu sh p ru? j?ng

b pi bo p? mo mo

jin zh? l b png ln g?u sh
8 / 36

dn dng l z? mio zh? ji? c

tn chi ln ti y?ng b?i sh zo

y yng bn q fn gu zh?n y

sng qing hu w?

mi
ŷ ² ƶ

kung
¢ ͼ ʹ

m
в

c?
֫

b?n
֪ ֶ

q
ת ӽ ί

f?n
ն Щ ̰

ti
̬ ζ ƾ

u run l kn g yn g?u gui g?ng qio

lng do sh?n gu? zhng ti? t gu sh p?i

q? f?i

hng sh

qng zhun zhn k?n ch j y yng ki chu w?i zh?n p? su r xi? gu ng ne bi m ji c? zh sh? tn

ln h w?i din n fn w sh png x?n j?n nin g h

xin shng wng chng chng mng f lu? dio gn l hu? p b f?i xi? h zh zh h? bn y? b ci zh? zhu
9 / 36

mng lng zh? j zh de jng sh?u

zh?ng wng mng pn f?i f f f

zhng zhng p?ng hn y t

h
֣ ¯ ѯ

gu
ȯ ĭ ˢ פ

b?i
ҹ ä dz ѧ

sh


bo
й ע ʵ

s
к ¼ ϸ

bin
բ մ Ӿ ʼ ʻ

j?ng
ʫ ֯

xing din f?i jng

y? mng jun qin yn p xu? kng

mio fng dn f po z? bo lin

f k? cho xi? zh zh zng sh shn s

d y chu? h? xi? b dng sh sh l

j zh kng zhn yng xng y lng hu l g sh sh

jio no yn l?i n p sh?n sh? dn j shn ji zh?

zh?ng qun l y?u f?i lin zh?u jin xn ji? m? b? b gui gun

fng ch?ng ch?n gi shu xing jin q m?i xin tu?

xin ch?ng m?ng g lin sho ji? z j?ng
10 / 36

jing xin cn zhng jin zh

xng x gun

Ż 316 ֣

z?u
ָ Ų ð

chn
ij ҩ ӳ

bng
ˣ ս Ϻ

zh?n
ͦ ã ש ǣ

b
ƴ գ η ˼

d
˩ ſ

xng


gu
ѻ ʡ Ʒ

f?ng f zh nu? jin nn bi w?i min ji? xu? mo ji?

ch zho

xing dng

ku tng j g?

ku ku? p?n

ch?ng shun w

no
ʰ

zh?ng tio hu? co h ch xin kn y sh?ng y gu pn

sh n


din zh?ng mu ch yo li wi ni b?i chng yng h?ng sh?n

jin xing dng bng ln l cn ln zh w?i s?
11 / 36

di


hung mng bio zh yn shu zhn sh x?ng xi k sh zhun qin din pn zu? y

r?ng d?ng sh h?u yng ln hng p m

g


xing yo
Ҫ

q


q?ng sh


xin


w?i
θ

su?

yn
ʳ

m
̿ ˳ ʨ ͤ

hu
Ͽ Կ ʴ ǰ

zn
ѡ Ȫ ʤ

xing
ж

h
ͥ

yo
ҧ

hi
Թ ը

n

tn

xi yo

f gu

jin xi? sh gn c gu x bo y bing j y?n m?i n
12 / 36

ti? gng mio dun w q?n x png h?n wn

g


cho kn

zhng gng j qi di f dn sh xi j i y f l?i z?n k? shn xn di p?n sh? ro

bi
׷

sh?ng xun zh?ng xi f bo

xing zhng bin jin zhu? jin mi
ó

ling s jn to min yun

hung qun l dn d sh h?n sh?ng jio jio d q?n yng shu

mo


jing jing
ʩ

tng ling b g? m z? ch qin

tng chung f?ng d jing zng sh? pn lin


w?n s?ng zh

po
ͻ ŭ

ln


t
ϴ ף Ժ

ji?
Ũ ӯ ͳ

h?ng


s
Ǣ ˵

jio


zhu?
ǡ

d?ng yng no t z tu ch n bng lu?

c? zhu h?n chun sh?n j xin ji r?ng ju?

x hn j qi? zh w yun h? ji? jio

hu? n?ng jio k? w zh?u w yng ro tng

pi j?n xun gun y?u f?i lao yng jio

qi h?ng sh y shu du y di hu

rn
Ⱦ

j qi xin o k?n hi jio l?i lu?

hu? gng


bin s?ng m?i
ü

y?n r?u g?i

ʮ 284 ֣

g?ng


ho
յ

yn


ti
̩

zh


bn


s
׽

cn


wn gn

zhn q

f?i yn

lo sho
13 / 36

zi ni?

b mi

zh?n zhu

zi kn

jun
Ī ȱ Ц

sn
ͩ

du
Ѽ Ǯ ծ

zh?


sh


jin


hun
У ԭ ͸

wn
ɹ Բ Ǧ

r? m? dng yng ch zh zh min k z?i qu? z xio tng

kng h? t?ng g?n r li? chi xio ?n hu yng j? sn j

h hu? zh su chn sh zhu y hun qin t? yng zhi chng

i jn qio g? xi g l

ch ?

dn

gng

lin gu h? p?i to b shi sho yun qin ch?ng b do jin

zh?n kung g? d?u p? jio jn yn b ti? ch?ng m y b?i xio l yun dn dng w?n f?ng lng d t?u q?ng jun

to
ֵ

s ch jio jin

hung shng i zun zo ch?ng zh f
14 / 36

qin
ǯ

x? zh ji? h?u

ch?u
˥ վ

sh?
֬ ƿ ˭

gng
; ϯ ƣ ȭ խ

x?
Ϣ ׼ Ч ԩ

t
ͽ

x
̸

jin
֢ Ϳ

cng
ԡ ӿ

bn cu lng shui j zhn xi hng lo f w yn zh k?

hng zh? f?ng go t?ng pu png fn ji li qio b?n d shu

t xing li x p jng qun sho sh? rn hu zhi shn dio

n g? zh?u zhn xio b f?n zh xiao lng yu? r?ng w

di? zng ?

i jio

s?ng no

w?ng l

lin jing jing j tng l y d hi zh?ng bng z? ch jin to t ling yu? ko zh? y yng xio lng xing bo

zu?


l png lio yn ho jn hi zi xi

zhng tng kun n po tn ji qng b?i y

yun ling
15 / 36

k?n


zhn
չ

j


xi?
м ͨ

ru?


lng


to
Ԥ

xin
ɣ

p?i jun

y xi

ning tng yn j

n?ng

nn

y

sng

ʮһ 209 ֣

qi
÷

l


p?ng
Ƽ Ұ ͭ

d
Ϯ

mio
̽ Ӫ Ͱ ʢ

y
е ѩ Ψ

yn


ji?
ְ Ʊ Ծ ո

pi l?? j? to m?i q? x yn l?? ch?ng

dio p?i


du? ji? l? png sh

tu? k?ng

xin tn

sh?u j lu? xi? ji xu?

jio ju? jn m?ng f f

to zh ci sho pio ling m? yu? zhn l

zh j


hung m?ng b t? x yng tng sh?ng shi wn

jin
ˬ ȸ

shung l?ng qu? xun


tng chng y? l?i t?ng l

ch?n zh?ng zhu? w?i tin j y l

sh?


chng hun chn
16 / 36

qun
Ȧ

yn

y
ƫ

b?n


l?ng
ӹ

d
ż ¹ ¡

f
͵ ϧ

d
Һ ά

mn
б è ճ

zu?
ͣ Ҥ

di pin g? tu xin lng z l q p? t m dn j

yu ji x?
Ϥ

chng d? y g?u c?u yng wng jin hn sh?n cn hung dn x

u xin ci ci jin l l sh?u y qng gun hu? l?ng q

tu pn lng zh ho do zhe q?ng to x? k?u m yn sh?ng
17 / 36

nn chun jio li? m

sh?u xi? b? mo yng

tng h? lin m?ng h?n

xing gun kng xun dun jin ling j?ng m?u
ı

zhng jng shng gi tin y? cn j di hn w?i zhn ln dn do xi gn sh?n min c yn sh?n j yo t jng ch?u

su x


l

ʮ 214 ֣

qn


bn


t


kun
˹ Ӳ

kn


d


t
ɭ ֳ

yu?
Խ

ch?n


q


cho su


t zh s? dng bng

d?
Ԯ

b? ci


ji? g? lin

x
ϲ

ch


ji


yun q? p q

lu
§ ɢ

jio


w?


r?u g?


q?


sn lu? y


r? cho jio b? xi?ng

zng g k? ch


jng cng zh
ֲ

ku


s?n hu zh hu?

gn sh y


min p?ng yng b?i sh qu?
ȷ

zng


hu?


yn


li? chng


zn


b?i zu


z


shng zhng l w mo
ñ

qng hn


ling p?n di?


j?ng y f xio

y zhu


jng jin h? h?i
18 / 36

po

tng


w?i
ι

chun h?u p lin

d


p?i


zh

su
̺

ch


gu
ʣ

xi
ɸ Ƣ ʪ ȹ

f?ng
Ͳ

ru


dun
˰ ͯ ǫ

zh


tn d?ng


?

sh?ng sho ch?ng c? pi


x?
ϡ ͧ ³ ʹ

shu kung j?n zh?ng ch
ɩ

zh


shi tng bo y p j xn
ѭ

d

o o sh
Ȼ

f


jio bng tng l sh hu

ji?


ch?ng


fn h?u ku? yn wn ku chung sh so

qn


l
װ

qing
ǻ

rn shn


chn zhung mn xin h you


ji


t?ng t?ng do


p


f?n sh? gi hn qn sh

zn w?n f?n f


c?ng hu

gng d y bin l d?ng

zh


k?


z?


hung du? cun yo
ҥ

ki y
ԣ ǿ

g? k zhu hun

w qin x

xi?
л

qing dun

g?
ƭ

x
϶ Ե

bin pin

yun

ʮ 143 ֣
19 / 36

ru
¥ ů · ң

hn
̵

s
Я ȵ µ Ъ Dz

sh?


m
ҡ Ĺ ˯

tin
Ļ ɤ ǩ

b?
΢ Į

t
̯ Դ

g sun

bi qn

xi? qu?

bn ln jn ch?u l?i j?ng n ?

yo m ch gn lng shu zho f?ng chu ch?u xing t?ng yn hung
20 / 36

go m

tng p?ng

tn x y su sh y gu zu j hu y ji? sh yun

m?ng zh?ng xin l?u p?ng d nun l zho i ji yo jing jin gi wn lng m?ng g?n cu? c sh yo tn s li l jin xi? qin x? ch?u cu? x?ng lin c

xing hui i w ci ku sng jn qin du tu y mn b?i bo b tio zh jin jin w?i ch ling m?

lu?
ɵ ú

ch?u sh f x?n m?i

l
̲

ln


to


x?
Ϫ

li


gn


b?n
Ⱥ

ling


tn p

sh?n

y

si ji

jn di?

f f?ng

qn chn

din

zhng xin

ʮĻ 88 ֣

jng
ò

b
ģ Ĥ

li
ժ

qing
ǽ ˤ Ը Ӭ Ǹ ©

pi?
Ʋ ե ֩ Ϩ

ji
׬ կ

cu?
Ľ

ji?
ĺ Ư

sh mi?

jng m?

zhi shui li c l sun bo go j?ng yn n?n bng yun yng lu? png zh? qin l?u cu

j zh x zh? gun xin f x? mn

b g? b

m zo chng

m k k? dun p? gu ji? pio ch su

ning sun s?u w mo qio dun mn m q?ng w?n m? ho q d? p

zhun qio lio y sh?u r?ng zhi b mn l q? si lu?

xi?ng d?ng
21 / 36

ʮ廭 64 ֣

hu
ӣ

s?
˺

s
Ʈ Ϲ ϥ DZ

q
Ȥ Ь Ӱ ī

tng ch?ng
ƪ ̤ Ħ

b
ù ο

zhung
ײ

ch?

z?ng

cng

xi? c yng m?

jio zu t? zh?n

sh zh?n t ko

h?ng m?i ci do

co mn zng
Ƨ

y?ng xing pio t di? go d? h bo h ji su zn xi zh

l p y p?

xing jin x? qin tng cho

pin jing tng sh dng m? ? yn w?i

ʮ 36 ֣

co


yn


sh


x?n
н

bo


din
ȼ

j


zh?ng
Ĭ ĥ

r?ng jng nng ln

xng zn bin b

cn ln bin b

zu yo tng jio

t h?ng go

q p?ng rn

z?ng dio zo

m? m? j?

22 / 36

ʮ߻ 19 ֣

di


c


j


cng shung
˪

xi
ϼ

qio


do


lu? b

su y

fn


bin

yng
Ӯ

zo

kng

zo

zh?u


ʮ˻ 6 ֣

bin


f


b?ng


lin


fn


y?ng
ӥ

ʮŻ 7 ֣

jng


pn


dn


chn


bn


bo


jing


ʮ 8 ֣

rng


yo
ҫ

zo


jio


rng


j


m?
ħ

gun


ʮһ 3 ֣

chn


b


l


ʮ 1 ֣

nng

ʮ 1 ֣

gun


23 / 36

֣1000 ֣
ʻ˳ 2 ֣

b
ذ

dio


Ļ 8 ֣

gi
ؤ

di


g?


wi
ز

ln


j?


rng


d?ng


廭 14 ֣

i


hng
ʸ

t
͹ է

l
¬

b


j?
ߴ

mn


o


qi

sh

zh

?r

f?ng

xun

34 ֣

bng
ѱ

y


xng


y
͢

sho


l


y


x
Ѵ

l y? hu xn

yo
ߺ

y x ?

tng xing s?ng

q f ju?

ji
ױ

zh?ng hi


ln xn tu?

l?i y


zhung ch

jng


r?n


߻ 77 ֣

ji


m


r?n


ku

24 / 36?

gng


bn


ln


kn
ϻ ĵ ׹

w
о Ǻ

y
± ͮ

n
Ф

sh
ɼ ֨ γ

f
ܽ ̭ թ

w
Ż ˱

w?i
έ ® ƨ

gi xi yn m b?i rn

x?n xun qing y?u ji du

b l w?n tin t?ng zhu? h z

zhng shn xio k?ng c ji m ch?n d zh? y cng po p?i z w?i

w f?i dn gng b ti zh

ch u shn zhu ln l hn

f n q din l ln p

xing cng zhu j

˻ 97 ֣

m?i
õ š ɻ ׿

gu


k?
׾

p?
Ĵ

tu?
̦

png
ƺ

kn
Ź

zh
ö

nng shn f?ng zhu?

f gu hng tn

zhu bo y i

m zhu? fn g
25 / 36

ni ti ni h?

m? wng yn l?ng

x? sh u sh?n

k? m?i q zh?u

po
ű İ

g
Ţ

p
ķ

zhng bin
ʭ å

zh


f?n


bng
ɲ ª

yu? yo n?? q ch m? y

xi m ge nng q hn

jio f?n ji m gu m

l w?ng z

ch ng m?ng

b?i fng j qi? h sh?n

gu nng g chng m j

sh png j wn l?u bn

zho zh?ng zhou sh? t sn

Ż 99 ֣

q
Ю

?r
դ Ÿ

din


lng
ѫ

shn
ɺ Ű

sh
ӫ

ko
ɰ Ӵ

gng
ջ

ji y?n gn yn n

g?u hu zh u

du qio nng zh?u

zh?ng j?ng q ji ji xn
26 / 36

r?ng yng jin m?i m?

ch l sh dn y

ji zhn b?ng li? yu

hn b? n?? duo

zho zhng

gi


dn
̥

n


q?n
¦

jn
˸ ʺ

ni
ť ѷ

zhn
ձ

q?ng
Ҧ

b l?ng gu? xin w n

qio ti mn lu? c zo

?

l ?r l?u

h?u lun shu?

hu y xun x xn

yn z? w hun yn

p?i s q? ji? yo

zh?ng


z sh hu hi

hung tin png sh

ʮ 107 ֣

yn
ݩ

p


qn
ֿ Φ

n


g?ng
ͱ Ө

w
ݺ

hn


yun
Ԭ

b b hu l y yn

cu?


zh li w?i ch?ng


do


tng yng ji


i y?ng zhu? b l jn


g?ng
¸

ni?


mng
ç ˨

l


bng z t? p l

q?


shun xn
ѳ

zhung
׮

p?ng bng yng zng

xio


lo yn j?


pn h?ng


gng su


du


qio

27 / 36

ji
ˡ

mo
í

n


sh


ba


n


ln


ju?


y?n q q? lo hn sh

sng
ŧ

yo
Ҩ

chi
ի

bo


bn


ku n?i c
׻

y


n?ng gung zhng p mn


q?ng zhi hun nu?
ŵ

tu? zh?n


yun
ԧ

lng go


gu


w?n


w


d f?i


jin


t zhn

s?
ɬ

qio jn


tn
̻

su


min


ʮһ 142 ֣

su
Ǭ

f
­

li
Ȣ ֺ

lng


cu?
Ҵ

n
ή ˶

chu


sh?
ө

b kn qin co bin f?i

nin lio xio yn l q

qi q s x

din lng g xing

y? f?i b?n gu? w q
28 / 36

zh w?i g?ng shu? mn qi

dn p w sh? hu lng

chn yng su ku? min zh

bio kung zh k?n

h
ϳ

luo
ν

tu?
Ӥ

p
ơ Ȭ ξ

sh
ɶ г ׺

xio
Х

q


lu?
ա Ԩ

cu? x ku du? p?ng hun yn wn y? cho

b?ng mng q lin sh h?ng chn j w?i b?ng

y?ng jio du lng n y y zh yn zng

sh? ji? xn f qun sh

ko hu pi y yn tng

dng

l

zh w?i xin j hn yun cu do p

sh?ng tio x b?

hung chng chn hui hn dng y cho jun xio din fu wn

din shun di? w?i zhn xi? du? zhu

ʮ 106 ֣

ln


zhu? qi?ng


z?u


yn
Ҽ Ҭ

ki
ɦ

ln
׵

y?
Ҿ ļ

p?ng chui chn jing d hn

cu l?ng
29 / 36

y? y?

so f?n

hu chu

m gun

lng


tu
п

s
ý

j
Ԣ

hn
Ƕ Ҹ

s


xio


li


ji ?

l

qio

zo b xun bi yn l xing y m?i

tng b qin dn y? hun b?

x? hu f l wn jn mio

dng yn sh sh x?ng

zh h c f wei

ling ch?u y x?n yu? dn b?i ? t sh?ng y d?u zh hung m?i

jun
Ϭ

cu? d b?i su pi x? l?

xing din ku g ln jin bng d

jio jing x min

i
ɧ

so
ʮ 89 ֣

s?
ɪ

w


gui


tng


pn
Ƹ Ш

zh?n


xu?
ѥ

b


b l?ng

ho m?i

p lo

r?ng din

xi? p?ng
30 / 36

chn dio

ki f

ln j

pn
Ƶ

d


m


mio
Գ

sh
ê ӱ ϱ

su
Ӽ ׶ ɷ į

xi
Ͼ

j?


qio ch? m?ng xin li y qn jio

du? sh zh p?ng bng s gu

w sh tu y b r?ng lu

lu? hung kui yun ku? z mi

tu mo ku yng ch? n x

yng zhu? y sh jng m? j

xi xin n ch t?ng ku? f

w?ng dng si m? l k b?n

ʮĻ 56 ֣

zhu
׸

o
ε ̼

h?
ԯ ɮ

nin
Ͻ

m?
ġ

mn
Ѭ

zh?


i
ӻ

x? jin chn xio

w?i tn d? y

j?ng yun mn s?ng

zh?n xi d f

r?ng c tin da
31 / 36

jio sh xn w?n

di? q? g zhng

ch yng j? cu

sh


xun


yng


kng
ӧ

gu


lio


tn
̷

h?


tu

su

d

y?ng
ʮ廭 62 ֣

nin


lio


cu


qio


qn
s? ˻ h?i j

dn


zhun
׫

n
f go li

ru


yn


fn nin
hung bio

zhng bi?
bin l

gn

f
cho zhung bo

wn
lio ni? bi?

chn

k?
xi? Ы j?

bng
k? lu ¨

tn
̱

ln


p?ng


tn
̶

lio
ԥ

o


pn


ch?
Ǵ

ln h?


ch?ng qio hn


o


z?ng y

pin lio

r

qin

l

x?

ʮ 42 ֣

hn
ج

l?i


shn


l?i
ư

xu?
Ѧ

w?i
ޱ

qng


hn


?

ch du?

ch?ng pio hung r?u ma png

hu? mng

sh zo

zh? y?ng

j


32 / 36

qin
ǭ

m


cun
ȳ

p?ng


go


l


r


shn
и

j?ng

yn

qu?

cao

lio

b?n

hn

xi?

l?ng jing
ʮ߻ 32 ֣

ho
t

mio
˲

m?ng
ͫ

yn
κ

ln


tn
̴ ̣ ų

jio


ln


lio ho m?ng

shn shn so

t?ng lio ?

d?ng w?i m

sh c i

t l?i nu?

x? hu? hu

shui ju? tn

ʮ˻ 10 ֣

u
ź

t?ng


zhn
հ

xio


q


li


p


j?n


b

chu
ʮŻ 13 ֣

zn


ni?
з

m?
Ģ

zo
Ѣ

bi?


c?ng


d?ng


b?


b

xi?

m

xun

g?ng

ʮ 7 ֣

bn


rng


r


w?i
Ρ
33 / 36

ln


nu?
Ŵ

p
Ʃ

ʮһ 3 ֣

p?


ln


su

ʮ 3 ֣

zhn xing rng
պ ȿ
ʮĻ 1 ֣

ch
ִﳣֱ 1988 桷 3500 ֣
롶ͨù淶ֱ 2009 塷 һֱ 3500 ֣Ƚϡ

88 дڵ֣103 ֣

ba


b?i


b
ݩ

b


b
í

bio
ɻ

ch


ch


ch d ho ku ln min q

ch? fn hung ku lng mng qio

cu? f hu li lng n q

dn f hu lio mn ni? rng

dng go ji l?i mo po s
34 / 36

d g ji l?ng m?i p?ng shn

dio gu jng lio m q? shn

dng ho ji lio min q sho

sh?
Φ Ҵ

sh?
ʭ Ш ա

sh
Ҿ պ

sh


tn


tn
̻ ϳ ӧ

tng
Ӽ

tio
ԯ

w?i xin y? zn

w?ng xi? y? zh

w xng y? zhn

w xun y

x? y y

x yn y?ng z

xin nin yng z

xin yn yun

zh?n zhng

09 дڵ֣103 ֣

n
î

png
Ƚ

bo
ڤ

b?i


b?n
ߵ

ci


chn


chu


d f?i

din f

din g hu ju? l?n mng r?n tio

di? gn j? kng lng no r?ng tn
35 / 36

du gn kn k?u lng n? r w

?

?

?

g?ng
Ŷ

gu
» ž ɿ

ho
Ω

h?ng hung j l?i mo qn s jun l?ng m?i rn su

jio ku li ?

ji? li l p shn w?i

ji? ln ma p s w?i

sh


wn

w
Ѥ զ

w
շ

x?
Ѿ

xio


xio
Ң ק

x?n
ܰ Է

qu
Ի

x


xn y?n z

xun yn nin

y yu zho

yn y zh

yo y zhui

y yun z?

y yu? zu

y zi

36 / 36


:
ִﳣֱƴ(office2010汾)_ͼ.doc
ִﳣֱƴ(office2010汾) - ʱһ½ú
ִﳣֱ(ƴ).doc
ִﳣֱ(ƴ) - ִﳣֱ(ƴ) һ(2500 a i o i i n n ...
()ִﳣֱ(2500_ƴĸ....pdf
()ִﳣֱ(2500_ƴĸ˳) 2018-06-28 03:24:12 ƪĵwordʽ?()ִﳣֱ(2500_ƴ...
ִﳣֱ(ƴ).doc
ִﳣֱ(ƴ)_һ__н_ר3500ֱ,ƴ 3500 ƴ ִﳣֱ A i i ...
ִﳣֱ -- 3500(ƴ).doc
ִﳣֱ -- 3500(ƴ)_н_רִﳣ... bn bng bng bng bo...
ִﳣֱ2500ִƴ.doc
ִﳣֱ2500ƴ - 2500 ִﳣֱ(2500 ) ʻ˳ һ һ y y rʮ sh dng/...
ִﳣ3500ֱƴ.doc
ִﳣ3500ֱƴ - ִﳣ 3500 ֱƴ ʡѧ Ѽ һ(2500 ) һ һ y? ...
ֱƴ.doc
ֱƴ - ִﳣֱ һ(2500 )ֶ˳,ƴ a i i i nn ng o...
-ƴ(3500ִȫ)_ͼ.doc
-ƴ(3500ִȫ)_꼶__Сѧ_ר-ƴ,2500,γõ1000֡3500 ִﳣֱ ִﳣ...
ִﳣֱ3500(ע).doc
ִﳣֱ3500(ע)__... zu zu? γ(1000 ...ƪĵwordʽ?ִﳣֱ3500...
ִﳣֱ.doc
ִﳣֱ - ִﳣֱ һ(2500 )ֶ˳,ƴ a i i i nn ng ...
úֱ(3500,ƴ).doc
úֱ(3500,ƴ) - 3500 úֱ ִﳣֱ֮һ:ú(2500 ) ʻ˳ y hu һ y y һҨr hu ....
3500(Ѿ༭_ƴ).doc
3500(Ѿ༭_ƴ) - 3500 ִﳣֱ
ִﳣֱ(2500)ƴ(ͨѧϰĺ).doc
ִﳣֱ(2500)ƴ(ͨѧϰĺ)_ѧо_
ƴ(2500).doc
ƴ(2500) - ִﳣֱ (2500 ) ʻ
ִﳣֱ2500֡γ1000ֲ....doc
ִﳣֱ2500֡γ1000ֲƴִﳣֱ 2500 ֡γ 1000 ֲƴ ִﳣֱ ִ...
()ִﳣֱ(γ1000,ƴ....pdf
()ִﳣֱ(γ1000,ƴĸ˳)_ѧо__רҵϡ1ִﳣֱ(1988):2500,γ1000...
3500(ƴ).doc
3500(ƴ) - 3500 ƴ ִﳣֱ A
ִﳣֱ.doc
ִﳣֱ 3500 ƴ ִ ... bn
ִﳣֱ(2500)(ƴ)ʻ˳....doc
ִﳣֱ(2500)(ƴ)ʻ˳_ٶӢ_׶_רʴϲ ƴ׼ ڳû ִﳣֱ...