ǰλãҳ >> ѧо >>

()ִﳣֱ(2500,ƴĸ˳)


ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

ִﳣֱ
ƴĸ˳ ֣2500 ֣

? ? ? ? B ?I ?I ?I ?I ?n ?n ?ng ?o ?o b? b? b? b?

bB b?I b?I b?I b?nb?n b?nb?ng b?ng b?ng b?o b?ob?o b?o bI b?Ib?I1

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

beI bn b?n b?n b?ng b b? b? b?

bI?n bI?n bI?n

bI?o bI?o bI? bI? bn bng b?ngb?ng b?

b?


b? bo b

b c? c?I c?I c?I c?Ic?n c?n c?n c?n c?ng c?ngc?o c?o c?o
2

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

c? c?ng ch? ch? ch? ch? ch?I ch?I ch?n ch?n ch?n ch?ng ch?ng

ch?ng ch?ng chBng ch?o ch?o ch?o ch ch? ch?

ch?n

ch?n chng ch?ng

ch?ng ch ch? ch? ch? ch?ngch?ng ch?ng ch?u ch?u

ch?u ch?u ch ch chch
3ʢ

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

chu?n chu?n chu?n chu?n chu?ng chu?ng chu?ng chu?ng chu chu? chn chn chn c c? c? c? c?ng c?ng c?u c c cu?n

cu cu? cn cncn cu? d? d?d? d? d?I d?I d?Id?n d?n d?n

d?ng d?ng d?ngd?o d?o
4

ʯ ߶

߶

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

d?o d?o

d? de d?I dng d?ng d?ng d d? d? d?

dI?n dI?n dI?n dIBn dI?o dI?o dI dI? dng

d?ng d?ng dI d?ng d?ng d?ng d?u d?u d?ud d d d du?n du?ndu?n du du? dn dn du? du? du?
5ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

du? ? ? ? n ?r ?r ?r f? f? f? f? f?n f?n f?n f?n f?ng f?ng f?ng f?ng fI f?If?I f?Ifn f?n f?n f?n fng

f?ng f?ngf?ng f? f?u

f f

f

f

g? g?I
6

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

g?I g?I g?n g?n g?n g?ng

g?ng g?ng g?o g?o g?o g

g?

g? g? g?I gn gng g?ng g?ngg?ngg?ng g?ng g?u g?u g?u g g g gu? gu? gu?I gu?I gu?I gu?n gu?n gu?n

gu?ng gu?ng gu gu?
7

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

gu? gn gn gu? gu? gu? gu? h? h? h? h?I h?I h?I h?I h?n h?n h?n h?ng h?ng h?o h?o h?o h

h?

h?hI h?n h?n h?n h?ng h?ng h?ng h?ngh?ng h?ng h?uh?u h?u h h

h h hu? hu?
8Ϸ

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

hu? hu?I hu?I hu?n hu?n hu?n hu?n hu?ng hu?ng hu?ng hu?ng huBng hu hu? hu? hu?

hn hn hn hu? hu? hu?

huo j


j?j?

j?

jI?

jI? jI? jI?

jI?n

jI?nϵ9

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

jI?n

jI?ng

jI?ng jI?ng

jI?o

jI?o jI?o

jI?o

jI

jI?

jI? jI?

jnj?n j?n

jIn

ǿ У

jng

j?ng j?ng

jI jI jI j j j j

juju?n ju?nju?n

Ȧ Ȧ

10

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

ju?

jn jn k? k?I k?I k?n k?n k?n k?ng k?ng k?ng k?o k?o k k? k? k? k?n kng k?ng k?ng

k?ng k?u k?u k k kku? ku? ku? ku?Iku?n ku?n ku?ng ku?ng ku?ng ku ku? ku? kn kn kn ku?l?
11ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

l? l? l? lB l?I l?I l?n l?n l?n lBn l?ng l?ng l?ng l?o l?o l?o l?o l? le lI l?I l?I l?Il?ngl?

l? l?lI? lI?n

lI?n lI?n lI?ng

lI?ng lI?ng lIBng lI?o lI?o lI?olI? l?n l?n
12

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

l?ng

l?ng l?ng lI lI lI lI l?ng l?ng l?ng l?ng l?u l?u l?u l?u l l l

lC l l?

¡ £ Ū § ¥ § © « « µ ¿

½ µ ¡ ¢

lu?n lu?n l<? ln ln lu?

lu? m? m? m? m? mB m?I m?I

¶ ¯ ² ³ ½ ¼ ¹ · ¶

m?I m?n m?n m?n m?ng m?o m?o m?o

â è ë ï

Ĩ Ħ

æ ä ã ì é ð ó ñ ò

13

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

me m?I m?I m?I mn m?n m?n men mng m?ng m?ng m?ng m m? m? m? mI?n mI?n mI?n mI?o mI?o mI?o mI?

ô û ÿ

m?n

ü ÷ ú ù

m?n m?ng m?ng m? m? m? m?m?u m?u m m m

n? n? n? n? nB n?I n?I
14

ģ Ĩ ĥ ı ij ģ ĸ ľ ĽĤ Ħ ĥ ħ ĩ û Ĩ ĭ Ī Į ī Ĭ

Ķ Ŀ Ĺ Ļ ĺִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

n?n n?n n?ng n?ng n?o n?o n?o n? ne n?I n?n n?ng n? n? n? nI?n nI?n nI?ng nI?ng nI?o nI?o nI n?n

n?ng n?ng nI nI n?ngn?ng n n n n nu?n nu?

ճ

?u ?u p? p? p? p?I p?I p?I p?I p?n p?n
15

ţ Ť ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ų ż ſŦ Ũ

ŷ

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

p?n p?ng p?ng p?ng p?o p?o p?o p?o p?I p?I pn p?n p?n pen p?ng p?ng p?ng p p? p? p? pI?n pI?n

Ƥ ƥ ƬpI?n pI?o pI?o pI?o pI?o pI pI? pn p?n p?n png p?ng

p?p? p? p?u

ƣ Ƨ

Ƣ ƫ ƪ

p p p p q

Ƭ Ư Ư Ʊ Ʋ Ʋ ƴ ƶ Ʒ ƹ ƽ Ƽ

ƭ Ʈ

Ư

ƻ ƾ ƿ

16

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

q?

q? q? qI? qI? qI?n

qI?n qI?n qI?n qI?ng qI?ng qI?ng qI?o qI?o qI?o qI?o qI qI? qI? qI? qn

Ǣ ǧ ǩ ǰ dz Ƿ ǹ ǿ

ǡ Ǩ ǣ Ǧ ǫ Ǯ Dz ǻ ǽ ǿ ȸ ǯ DZ Ǹ

q?n qng q?ng q?ng q?ng qI?ng qI qI q q q q qu?n qu?nqu?n qu?n qu qu? qn r?n r?nr?ng r?ng
17

ȥ Ȧ Ȩ Ȯ Ȱ ȱ ȴ ȹ Ȼ Ⱦ

ȡ Ȥ ȫ Ȫ ȭ ȯ ȸ ȷ ȵ Ⱥ ȼִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

r?ng r?o r?o r?o r? r? r?n r?n r?n rng r?ng r? r?ng r?u r?u r r r ru?n ru? rn ru? s?s? s?I s?I s?n s?n s?nsBn s?ng s?ng s?ng sBng s?os?o s? sn sh?sh? sh? sh?Ish?I sh?I sh?n sh?n
18

ɡ ɢ ɢ ɥ ɤ ɥ ɥ ɨ ɨ ɫ ɭ ɱ ɵ ɸ ɫ ɹ ɽ

ɢ

ɣ

ɩ ɳ ɴ

ɾ

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

sh?n sh?ng sh?ng sh?ng shBng sh?o sh?o sh?o sh?o sh? sh? sh?

sh?I shn sh?n sh?n sh?n shng sh?ng sh?ng sh?ng sh

˭ ʲ ʡ ʥ ʬsh?

sh? sh?shI sh?u sh?u sh?u sh?u

sh

sh sh sh

shu?

ʤ ʢ ʣ ʧ ʦ ʫ ʨ

shu? shu?I

ʩ ʮ ʵ ʷ ʿ ʽ ˢ ˣ ˥

ʪ ʲ ʰ ʹ ֳ

ʯ ʳ ʼ ʾ

ʱ ʴ ʻ

ʶ

ˤ

19

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

shu?I shu?I shu?n shu?ng shu?ng shu? shu? shn shu? shu? s

s? s? s?ng s?ng s?u s?u s s s

su?n

˦ ˧ ˩ ˫ ˬ ˮ ˵ ˳ ˵ ˾ ˺

su?n

˪

su su? su? sn sn

˰ ˯

su? su? t? t?

˿ ˽ ˼ ˹

t? t?I t?It?n t?n t?n t?n t?ng t?ng t?ngt?ng t?o t?o

̤ ̨ ̫ ̰ ̳ ̹ ̾ ߶̧ ̬ ̯ ̸ ̺ ̿

̩ ̲ ̵ ̽20

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

t?o t?o t? t?ng t t? t? t? tI?n tI?n tI?o tI?o tI?o tI?o tI tI? tI? tng t?ng t?ng t?ng t?ng t?ng

ͤ ͦ ͨ ͬ ͳ

t?ng t?u t?ut?u t t t t tu?n tu tu? tu? tn tn

ͥ ͣ ͧ ͩ ͭ ͯ Ͱ Ͳ

tu? tu? tu? w? w? w? w? w?I w?I
21

ͬ ͵ ͷ ͸ ͺ ͼ

ͨ ʹ Ͷ ͻ ͽ ; Ϳִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

w?n w?n w?n w?n w?ng w?ng w?ng w?ng wI w?I w?I w?I

wn w?n w?n w?n wng w? w? w? w w

Σ Ϊ ΰ ηw

w

x

Υ α Ϊ θ

΢ Χ β δ ι

Ψ ά ί λ ζ ο

x? x? x? xI? xI? xI? xI?nxI?n

xI?n xI?n

xI?ngxI?ng xI?ng xI?ng
22

Ϧ ϰ ϴ Ϸ Ϻ Ͽ

Ϣ Ϫ ϯ ϲ ϵ Ϲ ϴ Ϥ Ϩ Ϯ ϣ ϧ ϡ ϥ

ϸ ϶ ϼִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

xI?o xI?o xI?o xI xI?

xI? xI?

xn x?n xng x?ng x?ng x?ng xI?ng xI?ng xI xI xI

x

С Т Щ Ҷ Я д й е ʡ

У Ъ Э Ь Ѫ к л

x

Ц Ч

x x

xu?n

а в б

xu?n xu?n xu?n

ж м н

xu xu? xu? xu? xn xn y?

y? y? y? yB y?n y?n


23

ѡ ȯ Ѩ ѩ Ѫ Ѯ ѵ ѹ Ѽ ѽ

ѧ

Ѱ Ѳ ѯ ѭ Ѷ Ѹ ѽ Ѻ ѻ ѿ ѹ Ǧ

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

y?n y?n

y?ng y?ng y?ng y?ng y?o y?o y?o y?o y? y? y?

y y?

y?

y?

Ҥ ҧ ҩ а Ҳ ҵ Һ һ

yn y?n y?n y?n yng y?ng

Ҫ ҥ ҡ ң Ҫ Կ ҫ ү ұ Ұ Ҷ ҳ ҹ ҽ β

y?ng y?ng y? y?ng y?ng y?ng y?u y?u

y?u y?u y

y

y

ӡ Ӧ ӭ Ӱ Ӧ Ӷ

Ӣ ӣ ӥ ӯ Ӫ Ӭ Ӯ ӳ Ӳ ӵ ӽ Ӷ ӹ Ӿ ӿ

ԡ

24

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

yu?n yu?n

yu?n yu?n yu yu?

yn yn yn yn z? z? z?I z?I z?I z?n z?n z?ng z?ng

Ԥ ԣ ԩ Ԫ Ԯ Զ Թ Լ Ծ

԰ Ա ԭ Բ Ե Դ Ժ Ը Կ Խ Ա Ա

z?o z?o z?o z? z?I z?n zng z?ng zh? zh? zh? zh? zh?I zh?I zh?I zh?Izh?n zh?n zh?n zh?ng zh?ng zh?ng

գ ը ժ լ խ ծ ռ ն ռբ ը ե կ մ յ ս

ճ չ ո վ

25

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

zh?o zh?o zh?o zh?o zh zh? zh? zh? zhe zhn zh?n zh?n zhng

zh?ng zh?ng

zh

zh?

zh?

צ ֢ ֮ ֦ ֩ ִ ֲ ֹ


zh?

֢

zh?ng zh?ng zh?ng zh?u zh?u zh

zh zh zh

֤ ֣ ֧ ֻ ֭ ֥ ֪ ֫ ֯ ֬ ֱ ֶ ֵ ְ ֳ ֻ ּ ַ ֽ

zhu? zhu? zhu?I zhu?n zhu?n zhu?n zhu?ng zhu?ng

ָ ף ץ צ ת ר ת ׯ ׳

־ ʶ ס ע פ

ש ת ׬ װ ״ ײ

26

ִﳣֱƴĸ˳򣩳֣2500 ֣

zhu zhn zhu? zhu? z z? z? zI z?ng z?ng z?ng z?u z?u

׷ ׼ ׽

z zz zu?n zu?n zu? zu? zn zu? zu? zu? zu?

˵ z ִﳣֱ1988 棩 2500 ֣γ 1000 ֡ z ժԣ磬ѧα1988 棩 ġ ڶᣩ¼ z ԵԪԴ 2011 4 29

27


:
ִﳣֱ(2500)(ƴ)ʻ˳...
ִﳣֱ(2500)(ƴ)ʻ˳_ѧ_ߵȽ_רʴϲ ƴ׼ ڳû ִﳣֱ(250...
ִﳣֱ2500֡γ1000ֲ...
1 ִﳣֱ 2500 γ 1000 ֲƴ ִﳣֱһ(2500 )ֶ˳,ƴ a i ...
ִﳣֱ(2500)(ƴ)ʻ˳...
ִﳣֱ(2500)(ƴ˳_ѧϰܽ_ܽ/...()ִﳣ... 14ҳ 3500(ƴ,... 21ҳ ...
ִﳣֱƴ(office2010汾)
ִﳣֱƴ(office2010汾)_׶_׶_רʱ...ִﳣֱ (2500 ) ʻ˳һ ( 2 ) y? ...
ִﳣֱƴ
ִﳣֱƴ_Сѧ_Сѧ_רִﳣֱ(2500 ) һ һ y? y ?r ʮ sh d?ng/zh?ng ...
ִﳣֱ(ƴ)
ִﳣֱ(ƴ)_һ__н_ר3500,ƴ 3500 ƴ ִ A i i ...
ִﳣֱ3500ִƴ
3500 ִ֡ﳣֱ(2500 ) ʻ˳ һһ y ...3500(ƴ)()ִﳣ... 14ҳ ...
ִﳣ3500ֱƴ
ִﳣ3500ֱƴ__н_רִﳣ 3500 ֱƴʡѧ Ѽһ(2500 ) һ ...
ִﳣƴ
ִﳣƴ_ѧ_ߵȽ_רִﳣֱ(2500 ) ʻ˳ һһ y? y ?r ʮ sh d?ng/zh?ng ch...
ִﳣֱ ƴ
(2500 )ֶ˳,ƴ a i i i ...()ִﳣ... 27ҳ 1ȯ ִﳣֱ... 13...
رǩ: